پرسشنامه شخصیت آیسنک(ویژه بزگسالان)
این پرسشنامه شامل 90 سوال در زمینه شخصیت است که توسط آیسنک طراحی شده به همرا ه جدول نمره گزاری و همچنین راهنمای تفسیر نمرات است. ...
قیمت محصول : 10,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
گزارش ایجاد رفتار تازه
گزارش کار ایجاد رفتار تازه به روش شکل دهی در زمینه آموزش توالت رفتن کودک که در این گزارش کار یک صفحه ای مرحله به مرحله روش کار بیان شده است خلاصه ای از گزارش توصیف وضع علی کودکی 3 ساله ای است که هنوز ...
قیمت محصول : 5,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1