گزارش ایجاد رفتار تازه

گزارش کار ایجاد رفتار تازه به روش شکل دهی در زمینه آموزش توالت رفتن کودک که در این گزارش کار یک صفحه ای مرحله به مرحله روش کار بیان شده است

خلاصه ای از گزارش

توصیف وضع
علی کودکی 3 ساله ای است که هنوز استفاده از توالت را یاد نگرفته است،این مسئله پدرو مادر
علی را نگران کرده است چون نمی دانند چگونه توالت رفتن را به علی اموزش دهند و او را از
پوشک پوشیدن جدا کنند .آموزش توالت، یعنی کودک روش صیح استفاده از توالت، را بیاموزد و
نیاز به دسشویی رفتن را احساس کند.همچنین طرز صیح دسشویی کردن،شستن و پاک کردن خود و
شستن دست ها را بیاموزد.

5,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


گزارش ایجاد رفتار تازه_1679675592_59640_12805_1493.zip0.44 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت