پرسشنامه شخصیت آیسنک(ویژه بزگسالان)

این پرسشنامه شامل 90 سوال در زمینه شخصیت است که توسط آیسنک طراحی شده به همرا ه جدول نمره گزاری و همچنین راهنمای تفسیر نمرات است.


10,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


پرسشنامه شخصیت آیسنک بزگسالان با تفسیر_1679681156_59641_12805_1170.zip0.69 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت